บริการรถพยาบาล ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง


⠀⠀⠀⠀⠀สำหรับผู้ป่วย และผู้สุงอายุ ที่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่จำเป็นต้องใช้บริการรถพยาบาล ด่วน เช่น เรียกไม่รู้สึกตัว ไม่มีการตอบสนอง หายใจผิดปกติ  อ่อนเพลีย , เหนื่อย , ไม่มีแรง เจ็บแน่นบริเวณหน้าอก ชักเกร็ง โดยเรามีอุปกรณ์ ที่ได้รับรองมาตรฐานทั้งใน และต่างประเทศ ที่พร้อมให้การช่วยเหลือชีวิต อย่างสูงสุด เพื่อลดอาการเจ็บป่วย ไม่ให้เพิ่มขึ้น โดยรักษาอาการให้คงที่หรือน้อยลง ในระหว่างการเคลื่อนย้าย และรถพยาบาลเราพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ส่งต่อถึงแพทย์ พยาบาล ภายโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว และปลอดภัยที่สุด

เรายินดีให้คำปรึษา สอบถามข้อมูล ฟรี ! ! !

Powered by MakeWebEasy.com