บริการรถพยาบาล สแตนบายงานต่าง ๆ


⠀⠀⠀⠀⠀สำหรับ งานกิจกรรม งานอีเว้น งานแข่งขันกีฬา และงานอื่น ๆ ที่มีจำเป็นต้องมี รถพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ค่อยบริการดูแล ทั้งในเรื่องความปลอดภัยภายในงาน รวมถึงป้องกันอุบัติเหตุที่หากเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาได้เลย ว่าจะเกิดขึ้นในเวลาใด จึงจำเป็นที่จะต้องมีรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ เข้าจอดสแตนบาย เพื่อให้ทันท่วงที ในการเข้าช่วยเหลือ อย่างถูกต้อง และถูกวิธี 

⠀⠀⠀⠀⠀เรายังมีบริการให้เช่ารถพยาบาลทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว ตามความประสงค์ของลูกค้า เพื่อเข้าการจอดสแตนบาย ภายในบริษัท โรงงาน อุตสหากรรม โรงเรียน มหาวิทยาลัย และอื่น ๆ

เรายินดีให้คำปรึษา สอบถามข้อมูล ฟรี ! ! !

Powered by MakeWebEasy.com