บริการ อบรมการปฐมพยาบาล เบื้องต้น


⠀⠀⠀⠀⠀สำหรับ ผู้ที่มีความสนใจศึกษาหาความรู้ การปฐมพยาบาล เบื้องต้น เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมการปฐมพยาบาล เบื้องต้น มาใช้ช่วยเหลือผู้คนรอบข้าง ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้บาดเจ็บ เพิ่มโอกาสให้ผ่านพ้น จากความเสี่ยง ลดอาการเจ็บป่วยไม่ให้เพิ่มขึ้น โดยรักษาอาการให้คงที่หรือน้อยลง ระหว่างรอ แพทย์ และพยาบาล เจ้าหน้าที่กู้ชีพ รวมถึงรถพยาบาล เข้ามารับช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

เรายินดีให้คำปรึษา สอบถามข้อมูล ฟรี ! ! !

Powered by MakeWebEasy.com