เกี่ยวกับเรา

⠀⠀⠀⠀⠀ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้ป่วยและสูงอายุมากขึ้น ทำให้การดูแลผู้ป่วยและสูงอายุเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทั้งในเรื่องการดูแล และการเคลื่อนย้าย 
อย่างถูกวิธี และจะไม่ทำให้ผู้ป่วยและสูงอายุบาดเจ็บมากขึ้น ในระหว่างการเคลื่อนย้าย รถพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญมาก สำหรับผู้ป่วย และผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และจำเป็นจะต้องไปพบแพทย์ตามนัด เคลื่อนย้าย ส่งต่อรักษาตัว ย้ายโรงพยาบาล เคลื่อนย้ายกลับต่างจังหวัด
ย้ายกลับภูมิลำเนา เราจึงเล็งเห็นความสำคัญ ในด้านการบริการรถพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและสูงอายุเป็นอย่างมาก เราเลยจึงไม่หยุดยั้งพัฒนา
ทั้งในเรื่องมาตรฐาน ความสะอาดปลอดเชื้อ อุปกรณ์ต่าง ๆ และความใส่ใจในการบริการ เพื่อรองกับความต้องการของผู้ป่วยและสูงอายุ

⠀⠀⠀⠀⠀โดยเราจะเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการบริการรถพยาบาล เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและสูงอายุ ทั้งในเรื่องของ มาตรฐาน อุปกรณ์ต่าง ๆ ความสะอาดปลอดเชื้อ และความใส่ใจในการบริการ ดังนั้นรถพยาบาลทุกคันจะมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับรองมาตรฐานทั้งใน และ ต่างประเทศ เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้สูงอายุระหว่างเคลื่อนย้าย อาทิเช่น

⠀⠀⠀⠀⠀1. เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator)

⠀⠀⠀⠀⠀2. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) 

⠀⠀⠀⠀⠀3. เครื่องดูดเสมหะ (Suction Machine) 

⠀⠀⠀⠀⠀4. เครื่องติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor)

⠀⠀⠀⠀⠀5. เครื่องควบคุมการให้ยา สารน้ำ (Infusion Pump)  

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐาน อื่น ๆ อีกมากมาย

⠀⠀⠀⠀⠀อุปกรณ์ทางการแพทย์ และทีมแพทย์ มีความพร้อมในทุกด้าน จึงทำให้รถพยาบาลของเรา เปรียบเสมือน ห้องพยาบาล ฉุกเฉิน ICU รถพยาบาลเราทุกคัน มีการติดตั้งระบบ CCTV และติดตั้งระบบ GPS ช่วยระบุ ตำแหน่งของรถพยาบาล และยังมีระบบนำทางไปยังจุดหมาย ทำให้สะดวก , รวดเร็ว ในการเลือกเส้นทาง เพื่อนำผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ส่งเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาล อย่างทันท่วงที

⠀⠀⠀⠀⠀และทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพทุกท่าน ล้วนแล้วแต่มีการผ่านการอบรม กู้ชีพ กู้ภัย ทั้งขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง เพื่อรองรับสถานการณ์เหตุฉุกเฉิน ที่หากเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ในระหว่างที่มีการเคลื่อนย้าย และยังมีการ รองรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่ร้องขอรถพยาบาลฉุกเฉิน ในกรณีเร่งด่วน

Powered by MakeWebEasy.com