บริษัท อี.อาร์. เมดิคอล แอมบูแลนซ์ เซอร์วิส จำกัด

⠀⠀⠀⠀⠀บริษัทฯ เรามีบริการเคลื่อนย้าย ส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ รวมถึงบริการดูแลความปลอดภัยภายในงานต่าง ๆ และบริการอบรมการปฐมพยาบาล เบื้องต้น  โดยมีรถพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และยังมีบุคคลากรทางการแพทย์ โดยมีหลายระดับ อะทิเช่น แพทย์ , หมอ (Doctor) , พยาบาล (RN) , ผู้ช่วยพยาบาล (PN)  พนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน (Paramedic , EMT) , เจ้าหน้าที่กู้ชีพขั้นพื้นฐาน (EMR , FR) พร้อมให้บริการ โดยที่เจ้าหน้าที่ทุกนาย มีความชำนาญการในด้าน  การดูแล รักษาฟื้นฟู และงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก และเรายังมีเครือข่ายรถพยาบาล พร้อมรองรับการบริการผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่มากขึ้น  โดยพร้อมบริการอย่างทั่วถึงทั้งในเขตกรุงเทพฯ และในเขตต่างจังหวัด ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม >>>


การให้บริการรถพยาบาล

บริการรถพยาบาล เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
สำหรับผู้ป่วย และสูงอายุ ที่ไม่สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้
ที่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ตามนัด เคลื่อนย้ายส่งต่อรักษาตัว
ย้ายต่างโรงพยาบาล เคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนา ทั่วประเทศ

เพิ่มเติม >>>

บริการรถพยาบาล ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับผู้ป่วย และผู้สุงอายุ ที่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง บาดเจ็บหรือปวดร่างกาย
ซึ่งจำเป็นที่ต้องเคลื่อนย้ายส่งไปยังโรงพยาบาล ด่วน

เพิ่มเติม >>>

บริการรถพยาบาล สแตนบายงานต่าง ๆ
สำหรับ งานกิจกรรม งานอีเว้น งานแข่งขันกีฬา และงานอื่นๆ
ที่จึงจำเป็นต้องมีรถพยาบาล พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
มาดูแลภายในงาน เพื่อความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุ

เพิ่มเติม >>>

บริการ อบรมการปฐมพยาบาล เบื้องต้น
สำหรับ ผู้ที่มีสนใจศึกษาหาความรู้ในด้าน การปฐมพยาบาล
เพื่อช่วยเหลือคนรอบข้าง เพิ่มโอกาสให้ผ่านพ้น ความเสี่ยง
ได้อย่างปลอดภัย  ในระหว่างรอ เจ้าหน้าที่ และรถพยาบาล

เพิ่มเติม >>>

บริการ จัดหาศูนย์ดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
สำหรับ ผู้ที่กำลังมองหา บ้านพัก หรือศูนย์ดูแล พักฟื้น
ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่จำเป็นต้อง ดูแล พักฟื้น หลังออกจาก
โรงพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการผ่านการอบรม

เพิ่มเติม >>>

บริการ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
สำหรับ ผู้ที่มองหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ได้รับมาตรฐาน
โดยทางเรา มีบริการจัดหา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ลูกค้า
ตามจุดประสงค์ของลูกค้า ที่กำลังหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

เพิ่มเติม >>>

Powered by MakeWebEasy.com